Новини законодавства (57)

Коли помилкові кошти не оподатковують

Понедельник, 29 Август 2016 08:52

 

Згідно з п.п. «а» та п.п. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

База оподаткування ПДВ зазначених операцій визначається відповідно до ст. 188 ПКУ.
Нагадаємо, що постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. А постачання товарів – це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Тобто якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг наявні, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника податку відповідно до ст. 187 ПКУ виникають податкові зобов’язання з ПДВ.

Разом з тим згідно з Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Національного банку України, помилкове списання/зарахування коштів - списання/зарахування коштів, внаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на .рахунок неналежного отримувача.
Відповідно до ст. 6 Указу Президента України «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» підприємства незалежно від форм власності мають повертати платникам у п’ятиденний термін помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку.

Враховуючи зазначене, якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між суб’єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним отримувачем кошти, які повернуто у встановлені терміни, не підлягають оподаткуванню ПДВ.

 

Робоча група експертів під керівництвом Мінфіну спільно з ДФС, Нацбанком та Мінекономіки підготували пакет законодавчих ініціатив щодо спрощення процедури обміну податковими даними щодо фіскального статусу госпсуб’єктів

Міністерство фінансів пропонує спростити обмін податковими даними. На виконання розпорядження Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо проведення дерегуляції, робоча група експертів під керівництвом Міністерства фінансів спільно з ДФС, Нацбанком та Міністерством економічного розвитку і торгівлі, а також з представниками громадської організації EasyBusiness підготували пакет законодавчих ініціатив щодо спрощення процедури обміну податковими даними щодо фіскального статусу суб’єктів господарювання.

Міністерство фінансів активно працює над покращенням бізнес-клімату в Україні, в тому числі – над спрощенням адміністрування податків для платників податків та забезпеченням дружньої для бізнесу податкової системи. Зокрема, запропонований робочою групою пакет законодавчих ініціатив дозволить суттєво скоротити, спростити та вдосконалити процес отримання довідок щодо фіскального статусу суб’єктів господарювання.

Виконання зазначених заходів суттєво спростить процес ведення бізнесу, дозволить підвищити позицію України в рейтингу Doing Business та матиме позитивний вплив на покращення інвестиційного клімату держави.

Ключові факти щодо пакету законопроектів, розроблених Робочою групою

Пропонується скасувати:

- засвідчення довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту Україи і знаходяться за її межами;

- видачу довідки про відсутність заборгованості за платежами перед бюджетом (у разі здійснення виплат за зовнішньоекономічними контрактами у гривні);

- довідку про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП;

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість за формою №2-ВР;

- повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску за формою №2-ЄСВ;

- повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №16-ОПП; 

- довідку про курси валют (зобов'язати судові та правоохоронні органи, міністерства і відомства, пенсійні фонди самостійно користуватися джерелами офіційного інтернет-ресурсу Національно банку України для отримання актуальних валютних курсів).

Забезпечити видачу за місцем звернення:

- видачу довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);

- підтвердження статусу податкового резидента України. 

Скасувати у паперовому вигляді:

- довідку-розрахунок на виплату заробітної плати, відповідно до наказу Міндоходів від 09.09.2013 р. № 453;

- довідку про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску, відповідно до наказу Міндоходів  від 09.09.2013 № 453.

Забезпечити видачу окремих довідок шляхом залучення інформації з офіційного порталу ДФС:

- довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної фіскальної служби.

Створити нову форму для всіх суб'єктів господарювання (крім тих, які не вносяться у ЄДР) по призначенню/зміні бухгалтера:

- форма № 1-ОПП.

Вдосконалити, привести у відповідність з діючими нормами:

- форма № 1-ПДВ.

13072045 232088757151117 601351809 o

Джерело:

Міністерство фінансів України

 

Починаючи з 01.04.2016, податкова накладна складається за формою та в порядку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі - Порядок № 1307).

Нагадуємо, що згідно із п. 201.2 ст. 201 Податкового кодексу України форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Порядком № 1307 передбачено, що податкова накладна та додатки до неї складаються в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи.

Відповідно до п. 16 Порядку № 1307 до граф 4 та 5 вносяться дані щодо одиниці виміру товарів/послуг.

Графи 4 та 5 податкової накладної заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної.

У графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.

У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 11 Порядку № 1307, у графі 4 вказується «грн».

У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах;

у графі 5 - код відповідної одиниці вимірювання/обліку, зазначений у КСПОВО.

У разі якщо в графі 4 зазначено умовне позначення одиниці виміру, яка відсутня в КСПОВО, графа 5 не заповнюється.

До графи 6 вносяться дані щодо кількості (об’єму, обсягу) постачання товарів/послуг.

У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається «1».

У разі складання податкової накладної на часткове постачання послуги або на суму попередньої оплати частини вартості послуги у графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Наприклад, у разі постачання частини послуги, яка відповідає половині обсягу, вказаного у договорі, або у разі отримання суми попередньої оплати у розмірі половини договірної вартості послуги у графі 6 вказується число «0,5».

У графі 7 податкової накладної зазначається ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ у гривнях з копійками, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 

Державна фіскальна служба України звертає увагу на вимоги пункту 2.6 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 №637 (далі – Положення), чим передбачено, що уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 Положення, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.

При проведенні готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням розрахункової книжки (далі – РК) оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).

Виходячи з наведених вимог законодавства, якщо суб’єкт господарювання працює цілодобово, і робоча зміна розпочалась одного календарного дня, а закінчилась наступного календарного дня (ресторан розпочав роботу о 12 год. 00 хв. 15.04.2016, а закінчив о 00 год. 30 хв. 16.04.2016), оприбуткування готівки здійснюється шляхом вчинення запису у КОРО, на підставі фіскальних звітних чеків РРО, при цьому дата оприбуткування у КОРО повинна відповідати даті роздрукування фіскальних звітних чеків РРО (Z-звіт повинен роздруковуватися після завершення робочої зміни о 00 год. 30 хв.16.04.2016, оприбуткування готівки повинно здійснюватись у КОРО 16.04.2016).

Детальніше про це та друкування звітного чеку РРО йдеться у листі ДФС України від 18.04.2016 р. №13854/7/99-99-22-07-03-17.

 Відділ організації роботи

Головного управління ДФС у Тернопільській області 

 

Міністерством фінансів України прийнято наказ від 21.01.2016 №13 «Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми №ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 за №220/28350 (далі – наказ №13).

При цьому з набуттям ним чинності наказ Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 №614 «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.2001 за №105/5296 та накази, якими до нього вносились зміни, визнаються такими, що втратили чинність.

Затверджене Наказом №13 Положення про форму та зміст розрахункових документів врегульовує відображення в розрахункових документах акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, уточнює реквізити розрахункових документів, що друкуються реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків електронним платіжним засобом (платіжною карткою) із застосуванням платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з РРО та визначає реквізити розрахункового документа при здійсненні операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, в тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування.

У зв’язку з викладеним, ДФС звертається до:
- виробників та імпортерів касової техніки з проханням як найшвидше впровадити у виробництво моделі та модифікації реєстраторів розрахункових операцій, що забезпечують друкування касових чеків з усіма передбаченими Положенням №13 обов’язковими реквізитами (як відображенням акцизного податку так і відповідних реквізитів при застосуванні платіжного терміналу у разі розрахунків електронним платіжним засобом (платіжною карткою));

- виробників/імпортерів касової техніки та центрів сервісного обслуговування щодо організації в найкоротший термін роботи з доопрацювання наявних у користувачів РРО для друку всіх передбачених Положенням №13 реквізитів касових чеків. При цьому звертає увагу на норму пункту 5 Наказу №13 щодо вимог до форми і змісту фіскальних касових чеків у частині відображення інших податків, крім податку на додану вартість;

- користувачів РРО з проханням щонайшвидше разом із центрами сервісного обслуговування та виробниками/імпортерами касової техніки доопрацювати наявний парк РРО для забезпечення дотримання вимог чинного законодавства до форми та змісту розрахункових документів.

- суб’єктів господарювання, що застосовують при проведенні розрахункових операцій книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки, щодо подання звітності про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за квітень 2015 року і подальші періоди за оновленою формою №ЗВР-1, починаючи з травня 2016 року.

 

П.Порошенко погодив Закон про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Його дія поширюється на реєстрацію всіх юросіб, громадських формувань, що не мають статусу юрособи, ФОП та їхньої символіки.

Відповідний Закон (проект №2983) “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” підписав Президент України. На сайті ВР на даний момент доступна лише редакція документу від 25.11.2015.

Зауважимо, перехідний період триватиме до 30 квітня 2016 р. Протягом цього часу місцеві органи влади переберуть на себе повноваження щодо держреєстрації, а Мін’юст відповідно відмовититься від таких.

Згідно з Законом систему органів у сфері державної реєстрації становлять Міністерство юстиції України та інші суб’єкти державної реєстрації.

Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.

Закон також передбачає створення Єдиного державного реєстру, який буде містити інформацію про юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Складовою Реєстру також буде Реєстр арбітражних керуючих. Окрім того, запланована робота порталу електронних сервісів, який, зокрема, повинен забезпечувати:

1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів
господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;
2) перегляд стану розгляду поданих документів;
3) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;
4) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;
5) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу тощо.

Закон окремо визначає розмір адміністративного збору за державну реєстрацію. Наприклад, за реєстрацію партії прийдеться заплатити 140 мінімальних зарплат, а от реєстрацію змін до відомостей про юрособу – 0,3 мінімальної зарплати.

З дня набрання чинності цим Законом нотаріуси наділяються повноваженнями державних реєстраторів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідно до Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

Також слід зауважити, що Закон передбачає зміни і до процесуальниз кодексів – ЦПК, ГПК, КАСУ та КПК, а саме в частині виготовлення судових рішень в електронній формі. Так, відповідно до закону судові рішення в електронній формі оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

http://zib.com.ua/

 

На сайті ДФСУ оприлюднено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням реформи» (щодо податкової міліції), який розроблено з метою реформування підрозділів податкової міліції, зміни їх функціональних повноважень, забезпечення реалізації рекомендацій міжнародних інституцій щодо удосконалення роботи органів ДФС.

Зокрема, розділ XVIII-2  «Податкова міліція» Податкового кодексу викладено у новій редакції під назвою «Служба фінансових розслідувань».

Визначено, що Служба фінансових розслідувань складатиметься із: 

  • спеціальних підрозділів боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування і бюджетній сфері, 
  • спеціальних підрозділів боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, що діють у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органів.

Завданнями служби фінансових розслідувань буде:

  • запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, їх розкриття, розслідування; запобігання та протидія контрабанді; боротьба з порушеннями митних правил на всій митній території України; провадження у справах про адміністративні правопорушення;
  • розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах;
  • запобігання і протидія корупції у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органах, виявлення фактів, що свідчать про корупційні діяння;
  • забезпечення безпеки діяльності працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органів, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

 

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957» від 17.06.2015 р. № 426. Відповідно до даної постанови ціни на алкоголь зростатимуть в два етапи.

Постанова є опублікованою сьогодні, 1 липня, в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 116), проте, набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Згідно з документом, до 31 серпня 2015 року, а також з 1 вересня 2015 року, підвищується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.

Так, зокрема, до 31 серпня 2015 року мінімальна оптова ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби за 1 літр 100-відсоткового спирту з 133 грн зросте до 159,94 гривень, а з 1 вересня - до 175,96 гривень.

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Законодавством визначено умови незастосування РРО. Зокрема, РРО не застосовуються платниками єдиного податку ІІ та ІІІ груп при продажу товарів на ринках та при здійсненні дрібнороздрібної торгівлі через засоби пересувної мережі.

При цьому, звертаємо увагу, що ринок – місце здійснення торгівельної діяльності, яке утримується суб’єктом господарювання, створеним на відведеній за рішенням місцевого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування земельній ділянці і зареєстрованим в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.

Необхідно наголосити, що у разі здійснення торгівлі в приміщенні орендованого (власного) магазину будь-якої площі, в тому числі неспеціалізованому магазині, торговельній точці, розташованій в приміщенні магазину, які знаходяться на території ринку, незалежно від кількості найманих осіб та площі господарського об’єкту, необхідно застосовувати належним чином зареєстрований РРО.

Крім того, РРО не застосовується усіма суб’єктами господарювання при:

- безготівковій формі розрахунків (з розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок);

- продажу страв, напоїв у їдальнях і буфетах шкіл, ПТНЗ і т.д.;

- виїзній торгівлі;

- продажу у кіосках, з лотків та розносок газет, журналів та інших видань;

- продажу жетонів та проїзних квитків у касах метрополітену;

- продажу проїзних і перевізних документів на залізничному (крім приміського) та авіаційному транспорті, на автомобільному транспорті з видачею талонів, квитанцій;

- продажу квитків на відвідування кінотеатрів, театрів, концертів та інше;

- продажу білетів державних лотерей;

- виконанні усіх банківських послуг (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та операцій комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу);

- при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва юридичними особами (крім торгівлі та громадського харчування), у разі проведення розрахунків у касах цих суб’єктів господарювання з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;

- фізичними особами – платниками єдиного податку І групи.

Вищезазначене зумовлено Законом України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та внесеними змінами до Податкового кодексу України і, зокрема, Закону України від 6 липня 1995 року №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

 

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо граничного розміру орендної плати".

Законодавчим актом встановлено, що розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності може бути більшим 12 відсотків нормативної грошової оцінки у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

Відповідні зміни внесено до пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України.

Для отримання детальнішої інформації можна звернутись у Центр обслуговування платників за адресою: вул. Білецька 1 або за телефонами: 43-46-10 та 43-46-46.

Відділ комунікацій Тернопільської об’єднаної ДПІ

ГУ ДФС у Тернопільській області

ads
ads
ads
ads
ads