ЗВЕРНЕННЯ

ІХ З'їзду Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» до платників податків

м. Київ  21 червня 2014 р.

Ми, делегати ІХ-го З'їзду Асоціації платників податків України, констатуємо, що українська економіка в даний час переживає значні випробування, оскільки зазнає значного впливу від політичної нестабільності і воєнних дій на сході країни та, крім того, потерпає в результаті складності ведення бізнесу, посилення фіскального тиску, нестабільності податкового законодавства та все більшого ускладнення системи адміністрування податків.

Ми вважаємо за необхідне не просто застосовувати норми чинного податкового законодавства чи аналізувати його зміни, але й узгодити ефективну стратегію розвитку механізмів захисту прав платників податків. Ми усвідомлюємо, що запорукою економічного відродження України є високий професіоналізм та відповідальне ставлення платників податків до виконання конституційного обов’язку щодо сплати податків.

Платникам податків як частині громадянського суспільства відведена роль одного з головних наповнювачів бюджетів країни, а значить – головного інструменту соціальної стабільності і стійкості.

Закликаємо членів Асоціації, всіх платників податків України:

-      продовжити процес об’єднання навколо спільної мети – захисту прав та інтересів платників податків;

-      брати активну участь в реформуванні податкової системи та податкового законодавств в частині значного скорочення кількості податків, розширення бази оподаткування та спрощення процедури їх адміністрування;

-      стати справжнім партнером і конструктивним критиком влади, рішуче боротись з неоднозначними нормами, можливостями для застосування «сірих схем» у різних сферах життя, наполягати на дотриманні балансу інтересів держави та платників податків при здійсненні будь-яких реформ;

-      об’єднати зусилля по боротьбі з корупцією, максимальна прозорість та простота повинні стати основою для відновлення довіри та викорінення корупції у суспільстві;

-      ініціювати роботу по створенню системи громадського контролю та моніторингу дій влади за витрачанням бюджетних коштів, включаючи моніторинг здійснення державних закупівель.

Асоціація платників податків України закликає членів Асоціації, всіх платників податків України об'єднати свої зусилля і підтримати ініціативи АППУ, спрямовані на ефективне вирішення існуючих проблем у сфері оподаткування, забезпечення захисту законних прав та інтересів платників податків, підвищення їх соціальної відповідальності, поліпшення підприємницького клімату в країні, розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом.

 Делегати ІХ Зїзду Асоціації платників податків України

 

ЗВЕРНЕННЯ 
ІХ З'їзду Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

м. Київ 21 червня 2014 р.

Ми, делегати ІХ-го З'їзду Асоціації платників податків України, проводимо своє зібрання у непростий для України час з метою визначення нових підходів в організації своєї роботи та удосконалення методів виконання статутної діяльності.

Основним статутним завданням Асоціації платників податків України є захист прав та законних інтересів платників податків, поліпшення підприємницького клімату в країні та розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом.

Країна переживає період складних випробувань. Не дивлячись на явні ознаки в Україні економічної кризи, спровоковані не тільки явищами в світовій економіці, а здебільшого недружніми діями нашого сусіда – Російської Федерації, Асоціація вітає прагнення української влади мінімізувати негативні явища у всіх сферах життя країни.

Одним із основних напрямків реформування нашої держави є стимулювання розвитку реального сектору національної економіки, створення цивілізованого конкурентного середовища без використання непрозорих схем та докорінна зміна податкової системи України шляхом значного скорочення кількості податків, розширення бази оподаткування та спрощення процедури їх адміністрування.

Держава повинна забезпечити дотримання рівності усіх перед законом, скорочення неефективних державних видатків.

Разом з тим, висловлюємо свою стурбованість ситуацією, що склалася в податковій сфері в даний час. Зокрема, платники податків не відчули від контролюючих органів зміни філософії побудови взаємостосунків, поважного відношення до себе як до основного суб’єкта, за допомогою якого відбувається формування бюджетів всіх рівнів.

Продовжують мати місце факти зневажливого відношення до платників, корупційні дії посадових осіб органів державної влади, внаслідок яких страждають сумлінні платники податків.

Платники чекають реальних дій влади щодо боротьби з тіньовою економікою, зокрема припинення контрабанди та відмивання коштів, викорінення корупції, посилення відповідальності державних службовців за неправомірні дії, кардинального реформування судової системи.
Ми переконані, що тільки об’єднання зусиль влади, бізнесу та громадськості дасть можливість нового поштовху для розвитку підприємництва в Україні, відновлення довіри до органів влади, стабільного наповнення бюджетів усіх рівнів.

Держава повинна стояти на захисті інтересів сумлінного платника податків та забезпечити прозорість витрачання бюджетних коштів, а також доступність одержання громадськими організаціями та платниками податків інформації щодо їх ефективного використання.

Крім того, будь-яке радикальне реформування податкової системи має відбуватися виключно з урахуванням думки платників податків. Спілкування влади з представниками бізнесу, громадськими організаціями та платниками податків має бути не формальним, а щоденним та наповненим реальним змістом.

У свою чергу, Асоціація платників податків України заявляє, що й надалі спрямовуватиме свою діяльність на вирішення проблемних питань у сфері оподаткування з метою досягнення балансу інтересів держави і бізнесу, формування податкової культури платників податків та сумлінного виконання ними своїх громадянських обов’язків.

Делегати ІХ З’їзду Асоціації платників податків України

30 квітня у Києві відбулася 7-ма щорічна міжнародна дискусія «Free Market Road Show 2014» («Гастролі вільного ринку-2014»). Тема дискусії – «Європа в зоні ризику: який шлях розвитку обере Європа? Місце та роль України».

Партнером «Free Market Road Show» уже третій рік поспіль є Асоціація платників податків України (АППУ), яка спільно з Австрійським економічним центром (Austrian Economics Center) та Інститутом Фрідріха фон Хаєка (The Hayek Institute) долучається до проведення конференції у Києві.

Захід традиційно об’єднав провідних міжнародних та українських експертів з економіки, права та фінансів, представників бізнесу та громадськості, науковців, журналістів. У дискусії також взяли участь фахівці Міністерства закордонних справ України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Міністерства доходів і зборів України, Державної міграційної служби України тощо.

Міжнародна конференція «Free Market Road Show 2014» була представлена двома панелями, в рамках яких відбулося обговорення актуальних сьогодні проблем подальшого розвитку України в умовах євроінтеграції.

Тернопільщину на конференції представляла делегація в складі Голови Ради територіального відділення АППУ в Тернопільській області Дутки І.С., членів Ради Мазаєвої О.А., Білінського Р.Р. та Марчука І.А.

Відкривали конференцію Перший віце-президент Асоціації платників податків України Василь Матійчик та Виконавчий директор «Free Market Road Show 2014», директор Австрійського економічного центру Барбара Кольм. Модераторами двох панелей були Старший науковий співробітник "Austrian Economic Center" Федеріко Фернандез та Науковий директор інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. 

Василь Матійчик підкреслив, що, обравши європейський вектор, Україна повинна привести у відповідність до стандартів ЄС не тільки усі сфери свого суспільно-політичного життя, а й, насамперед, економічний блок. Це значною мірою вплине і на український бізнес, створення належних умов розвитку якого є одним з пріоритетних питань для нашої громадської організації. Тому тема цьогорічної міжнародної дискусії є важливою та потрібною для свого обговорення і, у першу чергу, для вивчення наявного міжнародного досвіду.

Експерти, зокрема, намагалися дати відповіді на питання: яку роль отримає Україна у великій Європі та які економічні вигоди отримає ЄС у разі вступу до неї України? Також вони зосередилися і на обговоренні конкретних реформ, здатних вивести Україну з економічної кризи, та аналізували готовність України до формування відкритої економіки.

Дискусія торкнулася також і питання візової політики ЄС по відношенню до України. Зокрема, учасники міркували над тим, що може втримати талановитих українців від масової еміграції в разі спрощення візових бар’єрів та як допомогти молодим людям розвиватися в своїй державі?

В дискусії взяли участь: оглядач The Wall Street Journal Джон Фанд, австрійський експерт - заступник голови Управління промислової власності Северін Майстер, Головний економіст корпорації «Black Summit Financial Group Inc» Джон Чараламбакіс, директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, американський експерт вищого рівня у сфері податкових реформ Деніел Мітчел, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, представниця Грузії в Міжнародній раді австрійської служби за кордоном Габріела фон Габсбург.

Як зазначив Голова Ради Територіального відділення Асоціації платників податків України в Тернопільській області Ігор Дутка: «Подібні дискусійні майданчики вкрай необхідні на даний час в Україні. Сьогодні ми змогли почути і обговорити питання – що очікує Європа від України? Яким чином Україна може просувати і відстоювати свої інтереси в Європі? Як Україна зможе використати досвід країн, з якими у ЄС безвізовий вїзд? І, найголовніше, що очікувати бізнесу і що необхідно зробити щоб підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС дало поштовх до дійсно незалежної і квітучої України?»

Зі слів юриста Територіального відділення Асоціації платників податків України в Тернопільській області Ольги Мазаєвої: « Європейські інституції голові співпрацювати з Україною, але в першу чергу ми самі повинні реформувати нашу державу. Крім того, як влучно зазначила директор Австрійського економічного центру Барбара Кольм – Україна повинна долучитись до європейської демократії, а не бюрократії.»

 

 

Звернення

Ради Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Тернопільській області

до представників бізнесу України

 

Шановні платники податків!

Україна переживає вкрай складні часи, можливо, найскладніші за весь період свого державотворення. Напружена політична ситуація, внутрішня конфронтація й зовнішня агресія підірвали й так хитку та нестабільну економічну ситуацію в державі.

Сформована роками корупційна система  влади, без міри грабуючи народ, вщент зруйнувала  фінансову  та економічну  основу  нашої держави. Масштаби корупційних діянь вищих посадових осіб, які нещодавно стали відомими широкому загалу, не просто вражають. Ми шоковані зухвалістю високопосадовців, які з такою легкістю привласнювали  мільярди гривень податків українських платників та при цьому залишались безкарними.

Розграбована державна казна та відсутність коштів призвели до того, що держава сьогодні опинилася в ситуації неспроможності виконати головне завдання – забезпечити безпеку своїх громадян через небоєздатність та розвал Збройних сил України.

За роки незалежності, на жаль, з боку влади так і не було сформовано національної платформи для розвитку всіх життєво важливих сфер, і в тому числі української економіки, яка могла б забезпечити стабільні надходження до державної казни.

 І тепер, коли відбуваються кадрові зміни в системі влади, очікувати швидких і кардинально нових кроків на стимулювання бізнес-середовища  та покращення бізнес-клімату немає можливості.

Останні події в Україні та реакція на них світових інституцій змушують нас констатувати, що український народ  має проявити весь свій характер, опанувати себе та спільними зусиллями усіх свідомих громадян взятися за будівництво нової системи цінностей, нової системи взаємодії між владою та бізнесом.

У теперішній ситуації ми повинні як ніколи проявити свій патріотизм, розуміючи, що якщо зараз припинити процес наповнення державної скарбниці, то втрати та негативні наслідки для України  можуть бути незворотними.

У зв’язку з цим ми, члени  Асоціації платників податків України, звертаємось до всіх громадян України із закликом з розумінням поставитися до теперішньої складної соціально-економічної ситуації, адже розграбована казна може поповнюватися виключно в умовах мирного часу за рахунок сплачених податків.

У свою чергу ми закликаємо весь бізнес України, дрібних підприємців і так званих олігархів, усіх платників податків у цей складний для держави час не зволікати з відповідальним виконанням свого обов’язку та своєчасно й в повному обсязі сплачувати обов’язкові податки та платежі.

Ми переконані, що лише проявом свого економічного патріотизму можна допомогти сьогодні нашій державі у цей складний час випробувань та загроз.

 

20 березня 2014 р.

 

23 квітня відбулися Загальні збори Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Тернопільській області, на яких обрано новий склад керівництва відділення. Учасники зібрання більшістю голосів обрали нового Голову Ради Асоціації у Тернопільській області, - ним став Дутка Ігор Степанович, який до цього очолював виконавчу дирекцію Тернопільського територіального відділення.

         Загалом на розгляд учасників Загальних зборів виносилися дві кандидатури: попереднього Голови Ради Карпика Ярослава Михайловича та діючого виконавчого директора Територіального відділення Дутки Ігора Степановича. Переважною більшістю голосів Загальні збори оборали новим Головою Дутку Ігора Степановича.

         Поміж іншого, Загальні збори визнали роботу Асоціації в Тернопільській області за звітний період задовільною та подякували її попередньому керівнику - Карпику Ярославу Михайловичу за проведену роботу.

         До склади новообраної Ради Асоціації у Тернопільській області увійшло 19 представників бізнес-еліти Тернопільщини. Серед інших, Крисоватий Андрій Ігорович - ректор Тернопільського національного економічного університету, Ворко Юрій Євгенович – директор ТОВ «Тернопільський міський ринок ЛТД», Іскерський Іван Станіславович - директор ВО «Зернопереробка» та інші відомі на Тернопільщині представники бізнесу.

         У роботі загальних зборів взяв участь Руденко Олександр Вікторович – заступник керівника управління комунікацій та організаційної роботи Генеральної Дирекції АППУ. У своєму вітальному слові до учасників зібрання він зазначив, що Асоціація платників податків України працювала і надалі буде працювати в інтересах представників бізнесу. “Сьогодні в структурі територіальних відділень нашої громадської організації залишається і кримське відділення, а це означає, що підприємці Криму і надалі хотіли би працювати в рамках нашої Асоціації”, - зазначив Олександр Руденко. Він побажав Тернопільському територіальному відділенню та новообраному Голові й надалі входити до п’ятірки найуспішніших територіальних відділень України.

У своєму звіті попередній Голова Ради Карпик Ярослав Михайлович повідомив присутніх про здобутки та проблеми Асоціації. «На кінець першого кварталу 2014 року 452 фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності є членами нашого Територіального відділення, у тому числі: фізичні особи - 38, фізичні особи-підприємці – 243, малі підприємства – 125, середні підприємства – 38, великі підприємства – 8.

Якщо порівняти кількість членів за попередній звітний період - кількість членів відділення збільшилася на 276 осіб, або в 2,6 раза. Це свідчить про те, що до Асоціації зросла довіра з боку платників податків, оскільки ми довели на конкретних прикладах про змогу вирішувати проблеми суб’єктів підприємницької діяльності, які виникають між ними та контролюючими органами», - зазначив Карпик Я.М.

У своєму слові новообраний Голова Дутка Ігор Степанович взяв на себе зобов’язання і надалі примножувати здобутки організації та всілякими засобами сприяти розвитку бізнесу на Тернопільщині.

Загальні збори висунули та обрали делегатів на ІХ-й З’їзд Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України».

 

Довідково. У роботі Загальних зборів Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України» в Тернопільській області взяв участь 271 член відділення з зареєстрованих 457 членів Асоціації.

Учасниками зборів було висунуто дві кандидатури на посаду Голови Ради Територіального відділення – Карпик Ярослав Михайлович та Дутка Ігор Степанович. Рішенням Загальних зборів ТВ ВГО АППУ в Тернопільській області 182 голосами проти 88 Головою Ради обраний Дутка Ігор Степанович.

Рішенням 229 учасників зборів була обрана Рада Територіального відділення в складі 19 чоловік та обрано нову Ревізійну комісію.

 

ads
ads
ads
ads
ads