Економіка (3)

Дії директора при початку перевірки

Written by Суббота, 21 Февраль 2015 15:13

 

Якими мають бути дії директора або підприємця при початку перевірки?

Якщо перевіряючих зустрів який-небудь інший працівник СГ (охоронець, секретар, помічник і т.п.), то директор отримує інформацію про візит працівників податкової інспекції вже від такого працівника. Отримавши цю інформацію, не варто моментально приймати рішення про їх допуск до перевірки.

Спочатку потрібно дати вказівку охоронцю (секретарю, помічнику) супроводити візітерів, які розписалися у Журналі реєстрації перевірок та прізвища яких внесені до направлення на перевірку, в кімнату переговорів і наказати передати Журнал реєстрації перевірок. 

Якщо серед працівників СГ є юрист, йому необхідно також брати участь у процесі першого спілкування з перевіряючими. Далі необхідно попросити кожного з тих, хто прийшов, пред'явити свої службові посвідчення, уважно їх вивчити, з'ясувати прізвище, ім'я, по батькові, посаду, звання безпосереднього керівника перевіряючих осіб та його службовий телефон.

Далі, необхідно вимагати надати направлення на перевірку, розписатися на відривному корінці бланка направлення на перевірку і, залишивши собі направлення, вручити корінець-розписку працівникам податкової інспекції.

Відмова платника податків та / або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від такого підпису на відривному корінці не стане підставою для недопуску перевіряючих до перевірки. У цьому випадку перевіряючими складається акт, що засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки (абзац восьмий п. 81.1 ПКУ).

При вивченні направлення на перевірку необхідно:

1) порівняти посади, звання та прізвища працівників податкової служби, внесені до направлення на перевірку, з даними їх службових посвідчень;

2) перевірити правильність вказівки в направленні на перевірку назви підприємства, що перевіряється і його коду ЄДРПОУ, прізвище, ім'я, по батькові та індивідуальний податковий номер підприємця, що перевіряється. На нашу думку, помилки в цих реквізитах є суттієвими і можуть вважатися підставою для недопуску перевіряючих до перевірки;

3) вивчити реквізити документа і текст заповнених граф:

- Дата видачі;

- Назва органу державної податкової служби;

- Мета перевірки;

- Вид перевірки (планова або позапланова, документальна або фактична);

- Дата початку та дата закінчення перевірки;

- Посади, звання та прізвища посадових осіб органу ДФСУ, уповноважених проводити перевірку;

- Наявність підпису керівника органу ДФСУ;

- Наявність печатки органу ДФСУ.

Якщо справжність службових посвідчень та / або направлення на перевірку викликає сумніву (можливі й такі ситуації!), то потрібно передзвонити до органу ДФСУ (начальнику органу) з метою підтвердження повноважень його співробітників, які прибули для проведення перевірки, та чи зареєстровано направлення на перевірку в спеціальному журналі, який ведеться в канцелярії органу ДФСУ.

Всі перевіряючі повинні розписатися в Журналі реєстрації перевірок (Наказ Держпідприємництва від 10.08.1998 р № 18).

Далі необхідно вимагати вручення під розпис копії наказу начальника (його заступника) податкового органу про проведення перевірки, в якому повинні бути зазначені підстави для проведення перевірки, дати її початку і закінчення. Зрозуміло, для вивчення пред'явлених документів необхідний якийсь час, ми не рекомендуємо приймати рішення про допуск або недопуск перевіряючих до перевірки моментально.

Нагадуємо, що підставою недопуску посадових осіб до проведення перевірки є тільки:

а) ненадання зазначених вище документів;

б) надання зазначених вище документів, оформлених з порушеннями вимог чинного законодавства України.

 

 

«Дебет-Кредит»

 

 

 

Нескріплення договору печаткою, навіть за наявності домовленості сторін, не тягне за собою його недійсності та не є підставою для його розірвання в односторонньому порядку

Держпідприємництво у листі від 04.08.2014 р. № 6255 нагадало, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) таких вимог:

  • зміст правочину не може суперечити Цивільному кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
  • особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності;
  • волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі;
  • правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
  • правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

 Щодо договору, то він вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 

Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є порушення, коли внаслідок завданої шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Враховуючи викладене, а також положення Закону України від 15.04.2014 р. № 1206, відповідно до якого обов'язковість скріплення правочину печаткою може бути визначена за письмовою домовленістю сторін, Держпідприємництво вважає, що нескріплення договору печаткою, навіть за наявності домовленості сторін, не тягне за собою його недійсності та не є підставою для його розірвання в односторонньому порядку.

 

Протягом 30 робочих днів з дня початку виплат вкладник може отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування безпосередньо у відділеннях банка-агента

Фонд гарантування вкладів фізосіб оприлюднив рекомендації для вкладників неплатоспроможних банків.

1) Банки з тимчасовою адміністрацією

Під час тимчасової адміністрації виплати коштів здійснює сам неплатоспроможний банк у межах його фінансових можливостей, але не більше 200 тис грн. У зв’язку з цим подавати до Фонду заяви на виплату коштів за договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до введення та під час тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку, не потрібно.

Інформація про час та порядок виплат оприлюднюється оперативно та по мірі надходження від неплатоспроможного банку на сторінці Фонду в мережі Інтернет за адресою www.fg.gov.ua, та на сайті і в головному офісі банку, в якому запроваджена тимчасова адміністрація.

2) Банки, що ліквідуються

Протягом 30 робочих днів з дня початку виплат вкладник може отримати свої кошти в межах гарантованої суми відшкодування безпосередньо у відділеннях банка-агента. Після закінчення зазначеного терміну виплати гарантованої суми відшкодування відбуватимуться за результатом розгляду індивідуальних письмових  звернень вкладників (заяв) до Фонду

ads
ads
ads
ads
ads