Економічні новини (2041)

 

Краще пізно, ніж ніколи... Хоча уже 16 квітня закінчується термін для подання документів на застосування податкового компромісу, фахівці ДФСУ лише тепер надали розгорнуті відповіді на проблемні питання щодо його застосування.

Так, у листі від 23.02.2015 р. № 5996/7/99-99-20-07-03-17 податківці роз'яснили понад 50 запитань, які виникали під час реалізації Закону України від 25.12.2014 р. N 63-VIII.

Насамперед, зазначено, що суть податкового компромісу - це звільнення платників податків від юридичної відповідальності за заниження податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств та завищення податкового кредиту з ПДВ.

Таким чином, метою податкового компромісу, перш за все, є звільнення від відповідальності добросовісних платників податків.

Враховуючи положення ст. 212 ККУ щодо звільнення від кримінальної відповідальності платників податків у разі досягнення процедури податкового компромісу, ДФС вважає, що інші статті ККУ не повинні застосовуватись до таких платників податків (відсутній склад злочину у вигляді нанесення збитків державі).

Серед іншого, також роз'яснено, що:

- будь-які факти порушення ведення податкового чи бухгалтерського обліку, що призвели до завищення валових витрат чи завищення податкового кредиту, підпадають під дію податкового компромісу;

- предметом податкового компромісу не можуть бути визначені у податковому повідомленні-рішенні (далі - ППР) суми від'ємного значення з ПДВ чи податку на прибуток або суми бюджетного відшкодування з ПДВ;

- якщо платник податків використав право на оскарження ППР, сума грошового зобов'язання, що перебуває у судовому провадженні у справі, є неузгодженою і, відповідно, платник має право на застосування податкового компромісу;

- оскільки платник податків має право оскаржити будь-яке ППР з урахуванням строків давності (3 роки) і таке ППР вважається неузгодженим, останній може повторно звернутись з заявою про застосування податкового компромісу;

- при прийнятті рішення щодо необхідності (або відсутності необхідності) проведення документальної позапланової перевірки враховуються (за можливості) попередні висновки документальної перевірки, яка триває та не пов'язана із застосуванням процедури досягнення податкового компромісу. У разі прийняття рішення про необхідність проведення перевірки проводиться документальна позапланова перевірка у межах процедури досягнення податкового компромісу (окрема перевірка);

- процедура податкового компромісу не передбачає відмови контролюючого органу у його досягненні лише у зв’язку з тим, що платником податків було скориговано ПК за окремими суб'єктами господарювання;

- якщо платник сплачує суму грошового зобов'язання у результаті застосування податкового компромісу, але при цьому має податковий борг із податку на прибуток, ПДВ, то сплачена сума буде зарахована у погашення податкового боргу із зазначених податків у календарній черговості виникнення такого боргу.

 

Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених ст. 201 Податкового Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафів – звертають увагу фахівці ГУ ДФС у Волинській області.

Така норма і штрафи визначені пунктом 120-1.1 статті 120-1 Податкового Кодексу та застосовуються у наступних розмірах:

- 10 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

- 20 відсотків від ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

- 30 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

- 40 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

Також слід зауважити, що відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків від зазначеної в них суми ПДВ.

Крім того, додатково повідомляємо, що штраф у розмірі 10 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, не застосовується при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування складених в період з 1 лютого до 1 липня 2015 року.

Період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в ЄРПН здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною пунктом 200-1.3 статті 200-1 Податкового Кодексу.

 

Згідно із абз.2 п. 46.6 ст.46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З урахуванням зазначеної норми, звертаємо увагу фізичних осіб -платників єдиного податку 3 групи, що декларація за 1 квартал 2015 року подається за діючою формою, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року № 1688 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2012 року № 1159, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1998/22310).

У зв’язку із зміною з 01.01.2015 року розміру ставок єдиного податку для платників спрощеної системи 3 групи, підприємці при заповненні декларації зазначають дохід, що оподатковується за ставкою 2 або 4 відс., у рядках, в яких передбачено відображення доходу за ставкою 3 або 5 відс. відповідно, аналогічно зазначається сума податку.

Крім того, нагадуємо, що граничним терміном подання декларації платника єдиного податку за І квартал 2015 року є 12 травня 2015 року. Граничний термін сплати податкових зобов’язань по єдиному податку за результатами І кварталу 2015 року – 19 травня 2015 року.

 

28 грудня 2014 року Верховною Радою прийнято Закон N 71-VIII, положення якого у частині справляння податку на прибуток підприємств набрали чинності 01.01.2015 р.

Відповідно до пп. 138.3.1 ПКУ, розрахунок амортизації основних засобів або нематеріальних активів здійснюється відповідно до НП(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НП(С)БО, крім "виробничого" методу.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи визначено в П(С)БО 7 "Основні засоби".

Водночас п. 11 підрозділу 4 розділу XX "Перехідних положень" ПКУ передбачено, що при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144 - 146 та 148 розділу III ПКУ у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.

Таким чином у листі від 02.03.2015 р. № 4307/6/99-99-19-02-02-15 податківці підсумовують, що амортизації підлягає балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ПКУ у редакції, чинній з 01.01.2015 р., сформована станом на 31.12.2014 р. за правилами податкового обліку.

 

Відповідно до п. 120.1 ст.120 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків), тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Підпунктом 47.1.1 п.47.1 ст.47 ПКУ визначено, що відповідальність за порушення податкового законодавства відокремленим підрозділом юридичної особи несе юридична особа, до складу якої він входить.

Враховуючи викладене, відповідальність за неподання або несвоєчасне подання відокремленим підрозділом юридичної особи податкових декларацій (розрахунків) несе юридична особа, до складу якої входить такий відокремлений підрозділ.

ads
ads
ads
ads
ads